Bedrijfovername BDO

Optimale verkoopstrategie van uw onderneming!

Exclusief voor haar Clubleden organiseert Stichting Stratos op 21 november 2018 van 16.00 – 18.00 uur een workshop gericht op het Verkoop klaar maken van jouw onderneming! Deze interactieve workshop wordt onder meer gegeven door André van Wesel en Stratos Clublid Cindy van de Luijtgaarden van BDO Accountants & Belastingadviseurs.

Verkoop klaar maken van uw onderneming: Organiseren van de overdracht

Wat kunt je (globaal) op juridisch, fiscaal, organisatorisch en bancair gebied regelen teneinde een voor jou een succesvolle overdracht te realiseren? Denk hierbij aan een zo’n hoog mogelijke verkoopprijs, zo weinig mogelijk afhankelijkheid van de koper en/of een zo’n fiscaal gunstig mogelijk overdracht aan familieleden. De eerste stap is dan ook vaststellen wanneer een overdracht voor je geslaagd is. Dit geeft houvast gedurende het verkooptraject.

Verkoop klaar maken van jouw onderneming: De rol van de familie

Wanneer is het ook voor de familie een geslaagde overdracht? Bij het verkoop klaar maken van jouw onderneming speelt de familie vaak een (grote) rol. Het is een intensief traject, waarbij o.a. de volgende vragen aan bod kunnen komen: Wil (en kun) je de onderneming binnen de familie overdragen? Wat wordt de rol van de (ver)kopende familieleden als er binnen de familie wordt overgedragen? Hoe worden de huidige en volgende generatie eigenaars (en/of) bestuurders voorbereid op de overdracht?

Graag ontvangen André en Cindy voorafgaand jouw specifieke wensen en vragen m.b.t. het verkoop klaar maken van jouw onderneming, zodat je het maximale rendement haalt uit deze bijeenkomst? Je kunt je wensen vermelden in het inschrijfformulier.

Datum: 21 november 2018

Wie: Stratos Clubleden

Tijd: 16.00 - 18.00 uur

Locatie: BDO Accountants & Belastingadviseurs te Roosendaal, Jan van Eijckplein 2.

Meld je aan via het inschrijfformulier