Schermafbeelding 2018-03-26 om 16.14.47

Workshop AVG/ GDPR wetgeving - de do's en don'ts

Exclusief voor haar Clubleden organiseert Stichting Stratos op 25 januari 2018 van 16.00 – 18.00 uur een workshop gericht op de voorbereiding op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze workshop wordt gegeven door Geert de Haas van ESQ Advocaten. Hij is al geruime tijd clublid van Stratos en deelt graag zijn kennis over deze wetgeving met jullie.

Voorbereiding op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (GDPR) voor de gehele EU van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen vanaf dan meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu, op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich daadwerkelijk aan deze wet houden. De nieuwe regelgeving sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Het op tijd klaar zijn voor de invoering van deze wet vraagt van u als ondernemer een gedegen voorbereiding.

Aanvullende informatie

Over 5 maanden vervangt de AVG (GDPR) de huidige regelgeving gericht op de privacy. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen. Met de invoering van de AVG is er 1 privacywet voor de gehele Europese Unie.

Deze strengere Europese wet geldt voor álle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen en is daarmee waarschijnlijk ook voor uw bedrijf van toepassing. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook wanneer u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen.

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u zich aan de wet houdt.

Nadere informatie over de locatie volgt in januari, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. En hoe werkt dit nu in de praktijk? Daar is deze workshop voor bedoeld. Je krijgt tools aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.

Meld je aan via het inschrijfformulier