Welke knop op het financiële dashboard heeft de meeste impact op mijn bedrijf?

Het is de kunst om alleen dát te meten, dat je als ondernemer nodig hebt om de effecten van het doen en laten in je bedrijf te onderkennen en daar op te schakelen. Overbodige en vaak ongewenste dataverzameling geeft alleen maar onrust. In de praktijk hebben we vaak maar een aantal metingen nodig om aan de juiste knoppen te draaien en gericht te sturen naar het gewenste resultaat.

  • Er wordt een jaarrekening opgesteld voor je bedrijf, maar vraagt je af wat je ermee moet, anders dat het de basis zal zijn voor de belastingaangifte.
  • Je registreert de kloktijden van je medewerkers maar weet niet goed, wat hun prestaties zijn, omdat aan- en afwezigheid registratie dat niet kan weergeven.
  • Je weet wel, hoeveel de salariskosten per jaar zijn, maar weet niet hoeveel uren aan de klant gefactureerd kunnen worden.
  • Er is overhead maar hoe vertalen die zich in de kostprijs voor je offertes.
  • Je hebt wel contactgegevens van je klanten maar krijgen zij ook de juiste aandacht op basis van bijvoorbeeld de werkelijke omzetontwikkelingen?
  • Voor wie is een budget een “crime” in plaats van een handig middel om gedurende het traject te kunnen bijsturen waar nodig. Het geeft zoveel rust.

“Niet alles wat telt, kan geteld worden en niet alles wat wordt geteld, telt” is een uitspraak van Albert Einstein van zeker 80 jaar geleden, maar misschien wel actueler dan ooit.
Wanneer we het eerste deel van zijn uitspraak bekijken, denk ik aan aspecten van het menselijk doen en laten zoals tevredenheid, geluk, onderling vertrouwen maar ook ons milieu. Het tweede gedeelte hebben we de afgelopen jaren op vele fronten ervaren en nog steeds worden we overvoerd met een overvloed aan data, grafieken en cijfermatige “waarheden” als basis voor beslissingen. Natuurlijk denken we aan de politiek en overheid,  maar onderschat niet wat er in ons eigen MKB bedrijfsleven gebeurt.

Roept u maar!

0 reactie(s)

Laat een reactie achter

Agenda