Rationeel of onbewust leiderschap?

Er zijn weinig woorden die dergelijke extreem verschillende gevoelswaarden oproepen. Leiderschap heeft dan ook voor 85 % te maken met onbewuste processen (gevoel) en maar voor 15% met bewuste (rationele) processen. Met andere woorden: de acceptatie van en de menselijke behoefte aan leiderschap is voor 85% onderhevig aan onbewuste sturing. Voor 15% slechts is dat rationeel*.

Iedereen die het woord “leider” of “leiderschap” hoort, heeft hier een ander gevoel bij. Als je de gevoelswaarde van het woord op een schaal van 0 (heel negatief) tot 10 (heel positief) plaatst, dan verschilt deze gevoelswaarde behoorlijk per persoon.

Behoefte aan leiderschap
Alle mensen zijn in wezen kudde- c.q. roedeldieren. Elk roedeldier heeft zijn plek in de roedel (organisatie) De leider heeft een heel belangrijke plek. Elk roedeldier heeft een binding met zijn leider en behoefte aan leiderschap. Zodra die binding doorbroken wordt, ontstaat er onvrede, onzekerheid (onbewust). Natuurlijk, wij mensen hebben buiten ons dierlijke brein ook nog zoiets als ratio. En met die ratio zeggen we tegen ons vervelende onbestemde gevoel: nee hoor…. dit klopt allemaal…. het is logisch dat die persoon de leider is; hij is de eigenaar; hij heeft ervaring, hij weet waarover hij praat. Prima. logisch toch! En toch merkt men soms dat de werkelijke acceptatie van het leiderschap er niet is.

Leiderschap en management
Vervolgens gaat men dit “probleem” te lijf met allerlei managementtechnieken. Heel rationele managementtechnieken. Want als het voor een manager niet rationeel is, wordt hij onzeker (angst) De manager gaat ervan uit dat hij rationeel 100% ziet en kan aanpassen. Wat hij zich niet realiseert, is dat deze 100% slechts 15% is van het geheel. Want naar het onbewuste deel kijken (85%) en dit aanpassen, is wat managers niet of veel te weinig doen. Althans vooralsnog. Want de inzichten over hoe om te gaan met de onbewuste sturing in organisaties, ontwikkelen zich heel snel. Managers hebben hier nog wel moeite mee omdat dit inzicht verkregen wordt door niet-rationele processen, waardoor ze denken geen controle te kunnen hebben. Dat maakt hen onzeker. De resultaten echter van deze Systenergetische inzichten en verbetertechnieken zorgen ervoor dat steeds meer ondernemers en managers “over stag gaan”.

Leiderschap en MKB
Het niet innemen van de plek van leider is een veel gezien fenomeen in het MKB. Het gezellig één van de groep willen zijn met de “jongens” is ook een vaak gemaakte fout. Deze “jongens” willen onbewust niets liever dan een krachtige leider. Dat geeft (weer onbewust) een gevoel van stabiliteit. Dit wil overigens helemaal niet zeggen dat je niet vriendelijk met je medewerkers zou moeten omgaan. Integendeel. Leiderschap heeft ook alles te maken met duidelijkheid aangaande missie en visie. De pijlers van leiderschap zijn: passie, gedrevenheid, doelgerichtheid, vakkennis en vaardigheden, inlevingsvermogen en dit alles bovenal duidelijk en mensvriendelijk gecommuniceerd door de leider. En ook hier weer: niet alleen de bewuste communicatie in woorden; zeker ook de onbewuste (85%) communicatie. Wat straal je uit als leider. Wie ben je werkelijk. Want zijn (wie je onbewust bent) is bij leiderschap vele malen belangrijker dan hebben (wat bezit je allemaal) en doen (wat doe je allemaal).

In mijn volgende Stratos Columns besteed ik graag aandacht aan: 
'Hoe men onbewuste sturingen in organisaties inzichtelijk kan maken en aanpassen' en 
'Charismatisch Leiderschap'.

* Het boekje “Ons slimme onbewuste” van Ap Dijksterhuis, professor aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is een aanrader om meer te weten over de onbewuste

0 reactie(s)

Laat een reactie achter

Agenda