Pensioenontslag

Vanaf 1 juli 2015 wordt het eenvoudiger om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Er is geen ontslagvergunning of ontbinding meer voor nodig. Maar waar moet u rekening mee houden als de werknemer langer wil doorwerken?

blog arbeidsrecht voor david

In het huidige recht is het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege de AOW-gerechtigde leeftijd niet wettelijk geregeld. Een arbeidsovereenkomst kan slechts van rechtswege eindigen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, indien in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd “pensioenbeding” is opgenomen. Als u geen pensioenbeding hebt opgenomen, dan zult u het UWV om toestemming moeten vragen of ontbinding moeten verzoeken bij de rechter. Dit moet voordat de werknemer de AOW-gerechtigde heeft bereikt, anders bent u te laat. In dat geval moet u een andere reden voor ontslag of ontbinding aanvoeren.

Vanaf 1 juli 2015 wordt het pensioenontslag vereenvoudigd. Op grond van de Wet werk en zekerheid kunt u als u geen pensioenbeding heeft opgenomen in de arbeidsovereenkomst de arbeidsovereenkomst opzeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. U hoeft dus geen toestemming of ontbinding meer te vragen. De arbeidsovereenkomst kan bovendien ook nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt opgezegd worden. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd al bestond. Bij een pensioenontslag hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Als u de werknemer wil laten doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd kunt u na het pensioenontslag een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege. U kunt zelfs een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan, maar niet meer dan 3 in een periode van maximaal 24 maanden. Als u meer arbeidsovereenkomsten afsluit of de periode van 24 maanden overschrijdt dan is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat de laatste arbeidsovereenkomst is aangegaan na de AOW gerechtigde leeftijd kunt u de werknemer niet meer ontslaan vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd!

Op basis van de Wet werk en zekerheid blijft het overigens mogelijk een pensioenbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als u de werknemer vervolgens stilzwijgend laat doorwerken kunt u de werknemer niet meer ontslaan vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd omdat de laatste arbeidsovereenkomst is aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Vanaf 1 juli 2015 is het verstandig om geen pensioenbeding meer op te nemen in de standaard arbeidsovereenkomst! In het geval de werknemer doorwerkt kunt u namelijk geen beroep meer doen op het pensioenontslag. Bovendien is het pensioenbeding door het vereenvoudigde pensioenontslag eigenlijk overbodig geworden.

0 reactie(s)

Laat een reactie achter