Pas arbeidsovereenkomsten aan en voorkom problemen achteraf

Werknemers zijn verplicht een zieke werknemer te re-integreren tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. Met de invoering van de 'premie ZW-flex' geldt deze verplichting vanaf 1 januari 2014 óók voor een werknemer die ziek uit dienst gaat of binnen 4 weken na einde van de arbeidsovereenkomst ziek wordt.

Gaat uw werknemer ziek uit dienst of wordt hij binnen 4 weken na einde dienstverband ziek dan zult u voortaan mee moeten gaan betalen aan de ZW-uitkering door middel van de zogenaamde gedifferentieerde premie, tenzij aan uw ex- werknemer inmiddels al een WW-uitkering is toegekend.

Als werkgever heeft u geen invloed meer op uw ex- werknemer. U kunt hem niet meer dwingen mee te werken aan zijn re-integratie door middel van een loonstop of ontslag. Hij is immers niet meer bij u in dienst. Vanaf 1 januari 2014 is het is dus van belang om in uw arbeids- of beëindigingsovereenkomsten op te nemen dat:

  • de werknemer verplicht is zich bij u ziek te melden als hij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt;
  • de werknemer verplicht is aan u te melden of aan hem een ww-uitkering is toegekend;
  • de werknemer bij ziekte verplicht is aan zijn re-integratie mee te werken.

Door bovengenoemde bepalingen in uw arbeids- of beëindigingsovereenkomst op te nemen blijft de werknemer ook na het einde van de arbeidsovereenkomst verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Als stok achter de deur kunt u in de arbeids- of beëindigingsovereenkomst eventueel een opschortende voorwaarde of een boetebeding opnemen. Uw ex- werknemer heeft dan ook zelf een financieel belang om zijn verplichtingen na te komen.

0 reactie(s)

Laat een reactie achter

Agenda