Ontslag op staande voet: uitleg “diefstal”

Pas er voor op om bij een ontslag op staande voet op geen gebruik te maken van strafrechtelijke begrippen als 'diefstal' of 'fraude'. Als de werknemer namelijk ontkent dat hiervan sprake is, bestaat het gevaar dat de werkgever het strafrechtelijk begrip ‘diefstal’ ook als zodanig moet bewijzen.

ontslag op staande voet uitleg diefstal

Om een werknemer rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen verlenen dient sprake te zijn van een dringende reden die onverwijld moet worden meegedeeld. De formulering van de ontslagbrief is hierbij van groot belang. In een recente uitspraak van de Hoge Raad was de vraag aan de orde of het strafrechtelijk begrip ‘diefstal’ in een ontslagbrief per definitie ook als zodanig door de werkgever dient te worden bewezen.

Bij een ontslag op staande voet is het al jarenlang gebruikelijk om geen gebruik te maken van  strafrechtelijke begrippen als 'diefstal' of 'fraude'. Als de werknemer namelijk ontkent dat hiervan sprake is, bestaat het gevaar dat de werkgever het strafrechtelijk begrip ‘diefstal’ ook als zodanig moet bewijzen. Dit houdt in dat een werkgever niet alleen moet aantonen dat een werknemer bijvoorbeeld bepaalde goederen heeft meegenomen, maar bijvoorbeeld ook dat de werknemer het 'oogmerk had die goederen zich wederrechtelijk toe te eigenen'. Dit is vaak veel moeilijker te bewijzen dan het 'wegnemen' van goederen.

Uitspraak
In de recente uitspraak van de Hoge Raad ging het om een werknemer die tot tweemaal toe een zakelijke tankpas had gebruikt om te tanken voor de auto van zijn echtgenote, hetgeen niet was toegestaan. Dit had de werknemer ook toegegeven in een gesprek met de werkgever. De werknemer is vervolgens op staande voet ontslagen en het ontslag is schriftelijk aan hem bevestigd. De werkgever omschrijft de ontslaggrond kort samengevat als ‘diefstal van bedrijfseigendommen’.

Het ontslag op staande voet hield geen stand in eerste aanleg bij de kantonrechter, maar het Hof oordeelde daarna in hoger beroep dat het ontslag wel terecht was gegeven. Het Hof legde het begrip 'diefstal' uit als het gebruik van de tankpas voor privédoeleinden zonder toestemming. Uiteindelijk ging de werknemer in cassatie bij de Hoge Raad. In die procedure klaagde de werknemer dat het Hof de ontslagreden ("diefstal") niet had getoetst aan alle bestanddelen van de delictsomschrijving van diefstal (art. 310 Wetboek van Strafrecht), zoals bijvoorbeeld het 'oogmerk om goederen zich wederrechtelijk toe te eigenen'.

De Hoge Raad overweegt dat aan de letterlijke tekst van de ontslagbrief niet steeds doorslaggevende betekenis toekomt. Het gaat erom of voor de werknemer duidelijk is welke dringende reden tot de opzegging heeft geleid. Dit is niet echt anders indien in de ontslagbrief strafrechtelijke begrippen worden gehanteerd. De term ‘diefstal’ hoeft daarom niet altijd in de strafrechtelijke betekenis te worden opgevat. De werkgever hoefde dus niet alle strafrechtelijke bestanddelen van het begrip 'diefstal' te bewijzen. De Hoge Raad liet het oordeel van het Hof in stand en na 8 jaar (!) staat daarmee vast dat het ontslag op staande voet terecht gegeven is.

Conclusie

Het gebruik van het begrip 'diefstal' heeft  er mede aan bijgedragen dat er jarenlang over deze zaak is geprocedeerd. Dit had voorkomen kunnen worden door direct een uitgebreidere en duidelijkere ontslagbrief op te stellen en daarin niet te volstaan met een korte kwalificatie zoals ‘diefstal’. Bovendien wordt bevestigd dat het een werknemer zeer duidelijk moet zijn wat de ontslaggrond is. Het valt daarom sterk aan te raden om tijd en aandacht te besteden aan een duidelijke ontslagbrief, omdat hier op langere termijn kosten bespaard kunnen worden.

 

0 reactie(s)

Laat een reactie achter

Stratos Blog arbeidsrecht

De blogs in de categorie ‘arbeidsrecht’ worden geschreven door David van Nassau

David van Nassau is hoofd juridisch advies bij Van Oers Loonadvies te Etten-Leur. Hij is de specialist in arbeidsrecht en schrijft blogs op het brede terrein van personeel & organisatie. Hij behandelt onderwerpen als reorganisatie en ontslag en volgt veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht op de voet.

Reactie plaatsen

Door op 'versturen' te klikken ga je akkoord met de privacy statement en disclaimer van Stratosclub.nl.