Een ondertekende vaststellingsovereenkomst in handen. Ben je er dan?

Heel vaak eindigen arbeidsovereenkomsten door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband. Tot 1 juli 2015 kon u ervan uitgaan dat de beëindiging van het dienstverband door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door beide partijen een feit was.

blog arbeidsrecht voor david

Dit is nu anders, nu onder de Wet Werk en Zekerheid een zogenoemde "bedenktermijn" voor de werknemer in het leven is geroepen. De werknemer heeft nu de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen (lees: de datum waarop de werknemer de overeenkomst ondertekende), de vaststellingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Daarmee is dan ook de overeenstemming over de beëindiging van tafel.

Voor een dergelijke ontbinding is een schriftelijke, aan de werkgever gerichte verklaring, voldoende. De bedenktermijn is verder gekoppeld aan informatieplicht van de werkgever: de werkgever dient de werknemer in de overeenkomst op het ontbindingsrecht te wijzen. Doet hij dat niet, wordt de termijn verlengd naar drie weken. De bedenktermijn kan ook niet worden "weggecontracteerd". Elk beding waarbij de werknemer afstand doet van het recht om te ontbinden is nietig. Wel is het zo dat een werknemer bij een- en dezelfde werkgever binnen zes maanden maar één keer beroep kan doen op de bedenktermijn.

In feite betekent dit dat er pas na datum ondertekening plus 14 (of 21) dagen zekerheid voor de werkgever bestaat of de arbeidsovereenkomst eindigt of niet. Vaak komen echter beëindigingsovereenkomsten tot stand, terwijl er al een procedure bij het UWV of de kantonrechter aanhangig is. De bedenktermijn heeft uiteraard ook gevolgen voor dergelijke procedures. Op het moment dat er overeenstemming is bereikt, hebben partijen immers geen belang meer nog proceshandelingen te verrichten. Wel is het zo, dat een werkgever een procedure eerst dan volledig zal willen beëindigen, indien vaststaat dat de werknemers zijn toestemming tot de beëindiging niet meer in kan trekken. 

0 reactie(s)

Laat een reactie achter

auteur: David van Nassau

auteur: David van Nassau

Stratos Blog arbeidsrecht

De blogs in de categorie ‘arbeidsrecht’ worden geschreven door David van Nassau

David van Nassau is hoofd juridisch advies bij Van Oers Loonadvies te Etten-Leur. Hij is de specialist in arbeidsrecht en schrijft blogs op het brede terrein van personeel & organisatie. Hij behandelt onderwerpen als reorganisatie en ontslag en volgt veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht op de voet.

AANMELDEN STRATOS NIEUWSBRIEF

Wil je graag op de hoogte blijven van Stratos Nieuws, Stratos Club- en andere bijeenkomsten, nieuwe initiatieven etc. dan kan je je hier aanmelden voor de Stratos Nieuwsbrief.

Door op 'versturen' te klikken ga je akkoord met de privacy statement en disclaimer van Stratosclub.nl.