Netwerk Breda: Stratos Club. Een lerend netwerk voor MKB ondernemers

Een Netwerk Breda voor ondernemers. Wat betekent dat voor jou? De juiste mensen leren kennen, elkaar verder helpen, bijeenkomsten aflopen, opdrachten binnensprokkelen, gezellig een glas bier met elkaar drinken, avond na avond op pad prospects ontmoeten, kennis ophalen of nog anders? Er is een variant aan beleving bij het woord netwerken.

De ene ondernemer is een fervent fan, een andere ondernemer gaat het uit de weg en meldt duidelijk : ‘ik ben geen netwerker’. Er is veel te doen in ‘Netwerkland’ Nederland. Netwerken doen we allemaal, of we het nu bewust of onbewust doen. Stratos, gevestigd in Breda doet met haar netwerk ook mee. Alleen vinden wij dat we het net een tikje anders doen.

Netwerken. Hoe doet Stratos dat?

Stratos kent twee soorten van netwerken. Grootschalige bijeenkomsten voor de regio en kleine vaste en besloten netwerkgroepen, de Stratos Groep.

Grootschalig netwerk Breda

Wij zien graag de ondernemers uit regio Breda en West Brabant uit ons netwerk in Breda en omgeving terug en organiseren daarom graag grootschalige bijeenkomsten. Ondernemers die de Stratos nieuwsbrief ontvangen zien wij met regelmaat terug bij een Stratos Podium, Stratos Reünie, Stratos Workshop of andere bijeenkomsten. Een bijeenkomst staat meestal in het teken van kennisuitwisseling en de hoofdrol is meestal weggelegd voor een aansprekende spreker en ondernemersthema of een ondernemersverhaal van een toonaangevende ondernemer uit de regio. Voor en na de bijeenkomst is er altijd voldoende ruimte om te netwerken, kennismakingen te hernieuwen of nieuwe ondernemers te leren kennen.

Besloten kleine bijeenkomsten bij een Stratos Groep

Het netwerk bij Stratos in optima forma is een Stratos Groep van maximaal 10 ondernemers uit verschillende sectoren. Het doel van dit kleine, besloten en vaste netwerk is om het beste uit je bedrijf te halen door andere ondernemers mee te laten denken. Je kijkt letterlijk en figuurlijk mee. Letterlijk door het delen van elkaars uitdagingen, figuurlijk door het bedrijfsbezoek aan het betreffende bedrijf. Men wordt als het ware elkaars adviseur.

Voordelen van het netwerk van een kleine groep:

 • Men komt gedurende minimaal een keer per maand bij elkaar
 • De groep is besloten en de samenstelling is vast (geen concurrenten)
 • De groep leert elkaar en elkaars bedrijf goed kennen
 • De groep deelt onderling kennis en ervaring ten gunste van de vragen van anderen
 • De groep bestaat enkel uit dga’s, allemaal ervaringsdeskundigen
 • De groep vertrouwt elkaar, men laat letterlijk in elkaars keuken kijken
 • De groep wordt begeleid door twee gecertificeerde coaches (ook ondernemers)
 • De output is groot voor iedere ondernemer van de groep; iedere deelnemer (8-10) fungeert namelijk als adviseur voor de anderen

Gunnen

Belangrijke factor en bepalend bij de sfeer bij Stratos is gunnen. Je hebt contacten gelegd en je wilt ze onderhouden. Je gaat elkaar kennen, herkennen en automatisch wordt het meedenken met elkaar en elkaars bedrijven. Bij Stratos is het uitgangspunt, dat je komt halen, maar zeker ook brengen. De gunfactor naar elkaar toe is hoog. Wanneer men elkaar het beste gunt, is het vertouwen ook evenredig groot. Nog een peiler waarop het goed netwerken is.

Wat is het verschil in netwerk bij Stratos?

 • Stratos Netwerk Breda is een onafhankelijk en niet-commercieel platform voor MKB bedrijven in de regio West-Brabant. Stratos is andere ondernemers jouw kennis en ervaring gunnen. Omdat wij geloven in een toekomst met een nieuwe manier van samenwerken, waarbij geven en delen belangrijk zijn en omdat wij ervan overtuigd zijn dat ondernemers heel veel kunnen leren van andere ondernemers
 • Stratos is onderdeel van REWIN (regionale ontwikkelingsmaatschappij) en werkt zonder winstoogmerk
 • Stratos is een lerend netwerk, waarbij het bedrijf en het leren van elkaar centraal staat; het (mogelijk op termijn) zaken doen met elkaar is vaak een voortvloeisel van het met elkaar optrekken en ontmoeten

Samenwerkende partners

Zoals eerder gezegd, het netwerk van Stratos is voor ondernemers én door ondernemers. Maar ook onze Stratos Coaches staan voor een groot deel van het succes van Stratos. Samenwerkende partners van Stratos zijn sinds meerdere jaren Van Oers accountancy & advies en Perficio Adviseurs B.V.