Stratos Blog leiderschap

De blogs in de categorie ‘leiderschap’ worden geschreven door Jean Prevoo

Met zijn ruim 30 jaar ervaring als ondernemer, aangevuld met studie en training is Jean Prevoo generalist en Systenergetisch Ondernemers Coach (Systenergetic Business Coach). Hij kijkt naar de mens als ondernemer. Hij kijkt naar de doelstellingen van de ondernemer. Zijn functioneren binnen de onderneming. Zijn leiderschap en het team medewerkers rond de ondernemer.

Belangrijke aandachtspunten voor Jean zijn het optimaliseren van het leiderschap en de samenwerking van mensen binnen de organisatie (systeem). Zijn beoogde resultaat daarbij is om meer passie en gedrevenheid in de hele organisatie te ontwikkelen. Met als gevolg: betere resultaten. De kernbegrippen die hierbij voor Jean gelden zijn missie, visie, passie en strategie.

Jean Prevoo is eveneens actief als Stratos Coach.