Groepsdynamiek

Goede discussies werken niet zo maar. Daarvoor heb je integriteit, respect, openheid, ervaring en groepsdynamiek nodig. Je kunt niet open zaken bespreken en je kwetsbaar opstellen zonder je daarbij veilig te voelen en vertrouwen in elkaar te hebben.  Onze professionele Stratos Coaches weten daar alles van.

Omgangsvormen

Bij de start van iedere nieuwe Stratos Groep maak je met de coaches afspraken hoé je met elkaar om wenst te gaan. Deze afspraken over normen en waarden maak je sámen! Per groep spreek je die naar elkaar uit. Het naleven hiervan bepaalt het succes van een groep.

Veilige omgeving

De Stratos Groep is een veilige omgeving waarin je kunt uitspreken dat je als ondernemer niet overal even goed in bent. De groep staat je bij met positieve kritiek en probeert samen met jou oplossingen te bedenken.