Jan van Pul

"Ik wil met prikkelende vragen en stellingen ondernemers stimuleren verder te kijken"

Mijn motivatie als Coach:

"Met mijn ervaringen als ondernemer en bestuurder wil ik graag collega-ondernemers begeleiden en coachen in het verder ontwikkelen van hun onderneming.

Ik wil daarbij als klankbord fungeren en met prikkelende vragen en stellingen de ondernemer stimuleren om verder te kijken dan de dagelijkse gang van zaken en na te denken over de toekomst".

Waar sta ik voor: 

“Men zegt van mij dat ik een resultaatgericht vertrouwenwekkende ondernemer ben, gericht op het realiseren van praktische resultaten. Ik beschik over ruime leidinggevende capaciteiten, vanuit mijn ervaring als ondernemer en als bestuurder. Ik kan deze ervaringen goed overbrengen op anderen, kan goed luisteren en analyseren.
Ik word gezien als een verantwoordelijk handelend en sociaalvoelend persoon, met oog voor het welzijn van mijn medewerkers en de omgeving. Ik ben me snel bewust van de sociale, politieke of economische gevolgen van een beslissing.
Ik stel me flexibel op in een team en met een gezond portie humor werk ik mee aan een sfeervolle en harmonieuze omgeving”.