Afscheid van twee gewaardeerde Stratos Coaches

Jean Prevoo en Frits Galle zijn jarenlang verbonden geweest als coach aan Stratos. 

Zij hebben beiden meerdere Stratos Groepen met veel succes, enthousiasme en professionaliteit begeleid. Zowel Jean als Frits hebben om zakelijke redenen moeten besluiten om te stoppen met het coachen van de Stratos Groepen.

Beiden dragen Stratos een warm hart toe en zullen als ambassadeur aan Stratos verbonden blijven. Jean en Frits, onze hartelijke dank voor jullie warme inzet, betrokkenheid en zeer gewaardeerde ondersteuning! Wil jij een van beide heren persoonlijk bedanken, dan kun je de volgende  e-mail adressen gebruiken: jeanprevoo@accrino.nl en fritsgalle@per4mance.nl.